Veselé vánoční hody

Použité akordy

1:

D G D A7D D G D A7D

Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy.

D A D A D A7 D

O tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo, děťátko.

D A D A D A7 D

O tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo, děťátko.

2:

D G D A7 D D G D A7 D

On je světa Spasitelem, Slovo učiněné tělem.

D A D A D A7 D

Syn Boží a syn člověka, na nějž tvorstvo věky čeká, děťátko.

D A D A D A7 D

Syn Boží a syn člověka, na nějž tvorstvo věky čeká, děťátko.

3:

D G D A7D D G D A7 D

Jehož Maria počala, v Betlémě ho porodila.

D A D A D A7 D

Položila do jesliček, zavinula do plenčiček, děťátko.

D A D A D A7 D

Položila do jesliček, zavinula do plenčiček, děťátko.

4:

D G D A7 D D G D A7 D

Vůl a oslík nad ním stáli a svým dechem zahřívali.

D A D A D A7 D

chudé lidské nemluvňátko, slavné Boží pacholátko, děťátko.

D A D A D A7 D

chudé lidské nemluvňátko, slavné Boží pacholátko, děťátko.

5:

D G D A7 D G D A7 D

Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi svítí mu hvězdičky.

D A D A D A7 D

Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo's nahé a nic nemáš, děťátko.

D A D A D A7 D

Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo's nahé a nic nemáš, děťátko.

6:

D G D A7 D G D A7D

Přišli chudí pastouškové, zpívají ti chvály nové:

D A D A D A7 D

Vítej nám, nebeský Králi, Tebeť jsme zdávna žádali, děťátko.

D A D A D A7 D

Vítej nám, nebeský Králi, Tebeť jsme zdávna žádali, děťátko.