Akordy

Jak číst akordové schéma?

Schéma představuje zjednodušený model kytarových pražců. Představte si, že před vámi leží kytara hmatníkem nahoru a ladícími koliky vlevo. Plná čára označuje nultý pražec. Místa označená černými puntíky říkají, který pražec a strunu je potřeba stisknout. Číslo uvnitř puntíku pak, který prst k tomu využít (1 - ukazováček, 2 - prostředníček, 3 - prsteníček, 4 - malíček). Struna označená křížkem by neměla znít při zahrání akordu vůbec, strunu označenou malým prázdným kolečkem necháme volně znít.