Online Metronom

BPM

Co je to metronom?

Metronom je nástroj, který rovnoměrně odklepává rytmus a pomáhá tak hudebníkovi s udržením tempa skladby. Původní mechanický metronom si mnoho lidí pamatuje ze školních lavic a hodin hudební výuky: dřevěná krabičky trojúhelníkového tvaru s kyvadlem a závažím nastavující rytmus v úderech za minutu. Původním konstrukterem je Jan Nepomuk Mälzel, který jej zkonstruoval na podnět samotného Ludwig van Beethovena [1].

Dnes máme různé typy elektronických a digitálních metronomů, které se dají snadno ovládat a nabízí pokročilejší funkce jako volbu a hlasitosti ťukání či zobrazení virtuálního kyvadla.

Při udávaní tempa skladby se často setkáme s anglickým označením "BPM" neboli "beats per minute".

Tempová označení

Grave vážně, těžce 20-40 BPM
Lento rozvláčně, zdlouha 40–45 BPM
Largo široce 45–50 BPM
Adagio pomalu, zvolna 55–65 BPM
Adagietto spíše pomaleji 65–69 BPM
Andante volně, krokem 73–77 BPM
Moderato mírně 86–97 BPM
Allegretto poněkud vesele 98–109 BPM
Allegro vesele, rychle 109–132 BPM
Vivace živě 132–140 BPM
Presto rychle, úprkem 168–177 BPM
Prestissimo co nejrychleji 178 BPM a víc